banner
bắt đầu

00h00

09/01/2022

kết thúc

23h59

15/01/2022

cuộc thi sẽ kết thúc trong

786
Lượt đăng kí
 • 1 381 thí sinh tại Đại học Thể dục - Thể thao
 • 2 262 thí sinh tại Cao đẳng Nghề
 • 3 83 thí sinh tại Đại học Kỹ thuật Y - Dược
 • 4 24 thí sinh tại Đại học Duy Tân
 • 5 7 thí sinh tại Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
 • 6 6 thí sinh tại Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
 • 7 5 thí sinh tại Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
 • 8 4 thí sinh tại Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
 • 9 2 thí sinh tại Đại học Kiến trúc
 • 10 2 thí sinh tại Đại học Đông Á
 • 11 2 thí sinh tại Cao đẳng GTVT TW 5
 • 12 2 thí sinh tại Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch
 • 13 2 thí sinh tại Đại học CNTT&TT Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng
 • 14 2 thí sinh tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng
 • 15 1 thí sinh tại Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm
 • 16 1 thí sinh tại Cao đẳng Du lịch
Xem thêm
1280
Lượt dự thi
 • 1 672 thí sinh tại Đại học Thể dục - Thể thao
 • 2 372 thí sinh tại Cao đẳng Nghề
 • 3 129 thí sinh tại Đại học Kỹ thuật Y - Dược
 • 4 39 thí sinh tại Đại học Duy Tân
 • 5 16 thí sinh tại Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
 • 6 12 thí sinh tại Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
 • 7 9 thí sinh tại Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
 • 8 6 thí sinh tại Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
 • 9 5 thí sinh tại Cao đẳng GTVT TW 5
 • 10 4 thí sinh tại Cao đẳng Du lịch
 • 11 4 thí sinh tại Đại học CNTT&TT Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng
 • 12 3 thí sinh tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng
 • 13 3 thí sinh tại Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch
 • 14 2 thí sinh tại Đại học Đông Á
 • 15 2 thí sinh tại Đại học Kiến trúc
 • 16 1 thí sinh tại Cao đẳng Phương Đông
 • 17 1 thí sinh tại Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm
Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Ngô Minh Quang
 • 2Trần An Duy
 • 3Nguyễn Thị Diệu Phương
 • 4Nguyễn Thị Thu Hà
 • 5Châu Đình Thúc
 • 6Đạo Trọng Phúc
 • 7Tạ Hoàng Phúc
 • 8Nguyễn Thành Lâm
 • 9
 • 10
 • 11vi huỳnh thúy
 • 12
 • 13Diệp Võ Ngọc
 • 14sang Nguyễn phước
 • 15Việt Nguyễn Quốc
 • 16hoang yen nguyen
 • 17Nguyễn Thị Huyền Trang
 • 18Nam Mai Nhất
 • 19Hồng Nguyễn Thị
 • 20Trương Công Phi
 • 21Phuong Huynh
 • 22Lê Tấn Nguyên Khoa
 • 23thúc châu đình
 • 24Hứa Hoàng Thanh Nhã
 • 25Hoài Thương
 • 26Trần Nguyễn Hoàng Uyên
 • 27Trần Văn Tiến
 • 28
 • 29Trúc Mỹ
 • 30Lê Thị Như Lan
Xem thêm