banner
bắt đầu

08h00

22/11/2021

kết thúc

12h00

28/11/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

11131
Lượt đăng kí
 • 1 1,812 thí sinh tại Thành đoàn Sơn La
 • 2 1,391 thí sinh tại Huyện đoàn Bắc Yên
 • 3 980 thí sinh tại Huyện đoàn Mai Sơn
 • 4 864 thí sinh tại Huyện đoàn Sông Mã
 • 5 841 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Tây Bắc
 • 6 797 thí sinh tại Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
 • 7 722 thí sinh tại Huyện đoàn Mộc Châu
 • 8 712 thí sinh tại Huyện đoàn Mường La
 • 9 704 thí sinh tại Huyện đoàn Thuận Châu
 • 10 659 thí sinh tại Huyện đoàn Phù Yên
 • 11 338 thí sinh tại Đoàn trường Cao đẳng Sơn La
 • 12 323 thí sinh tại Huyện đoàn Vân Hồ
 • 13 305 thí sinh tại Huyện đoàn Sốp Cộp
 • 14 265 thí sinh tại Đoàn trường Cao đẳng Y tế Sơn La
 • 15 185 thí sinh tại Đoàn Công an tỉnh
 • 16 100 thí sinh tại Huyện đoàn Yên Châu
 • 17 52 thí sinh tại Cơ quan tỉnh đoàn
 • 18 45 thí sinh tại Đoàn BĐ Biên phòng tỉnh
 • 19 40 thí sinh tại Huyện đoàn Quỳnh Nhai
 • 20 4 thí sinh tại Đoàn BCH Quân Sự tỉnh
Xem thêm
16737
Lượt dự thi
 • 1 2,679 thí sinh tại Thành đoàn Sơn La
 • 2 2,280 thí sinh tại Huyện đoàn Bắc Yên
 • 3 1,471 thí sinh tại Huyện đoàn Mai Sơn
 • 4 1,369 thí sinh tại Huyện đoàn Sông Mã
 • 5 1,262 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Tây Bắc
 • 6 1,166 thí sinh tại Huyện đoàn Mường La
 • 7 1,072 thí sinh tại Huyện đoàn Mộc Châu
 • 8 1,056 thí sinh tại Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
 • 9 991 thí sinh tại Huyện đoàn Thuận Châu
 • 10 948 thí sinh tại Huyện đoàn Phù Yên
 • 11 515 thí sinh tại Đoàn trường Cao đẳng Sơn La
 • 12 496 thí sinh tại Huyện đoàn Vân Hồ
 • 13 465 thí sinh tại Huyện đoàn Sốp Cộp
 • 14 364 thí sinh tại Đoàn trường Cao đẳng Y tế Sơn La
 • 15 254 thí sinh tại Đoàn Công an tỉnh
 • 16 149 thí sinh tại Huyện đoàn Yên Châu
 • 17 75 thí sinh tại Cơ quan tỉnh đoàn
 • 18 66 thí sinh tại Đoàn BĐ Biên phòng tỉnh
 • 19 54 thí sinh tại Huyện đoàn Quỳnh Nhai
 • 20 5 thí sinh tại Đoàn BCH Quân Sự tỉnh
Xem thêm
 • 1Nguyễn Thị Trang
 • 2Hằng
 • 3Đình Đức
 • 4Hoàng Thị Hồng Quyên
 • 5Trọng Chính
 • 6Đỗ Thị Thu Hương
Xem thêm
 • 1Trang Nguyễn
 • 2Giàng A Cở
 • 3Bùi Thị Như Quyên
 • 4Hoàng Thị Huyền
 • 5Đào Thị Quyên
 • 6Đinh Tiến Dũng
 • 7Đinh Lưu Như
 • 8Lường Thị Thơm
 • 9Lê Trang
 • 10Đinh Hoàng Long
 • 11Đỗ Thị Hường
 • 12Đinh Phương
 • 13Đinh Thị Thoa
 • 14Lê Kiều Trang
 • 15Lừ Văn Tuyên
 • 16Đỗ Văn Vũ
 • 17Nguyễn Thu Trang
 • 18Lường Anh Ngân
 • 19TRẦN HỒNG
 • 20Muihai
 • 21Nguyễn Trang
 • 22phan minh nam
 • 23Lê Kiều Trang
 • 24Đức Anh
 • 25Đinh Thị Thơm
 • 26phan minh nam
 • 27Sang Dinh
 • 28Thuân Hinh
 • 29Quyên Bùi
 • 30Nguyễn Thị Khánh Hòa
Xem thêm