banner
bắt đầu

21h00

11/11/2021

kết thúc

17h00

11/12/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

10754
Lượt đăng kí
 • 1 3,099 thí sinh tại Thành phố Ngã Bảy
 • 2 1,575 thí sinh tại Huyện Châu Thành A
 • 3 1,076 thí sinh tại Huyện Vị Thủy
 • 4 1,049 thí sinh tại Huyện Phụng Hiệp
 • 5 928 thí sinh tại Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 6 683 thí sinh tại Huyện Châu Thành
 • 7 548 thí sinh tại Thành phố Vị Thanh
 • 8 429 thí sinh tại Huyện Long Mỹ
 • 9 313 thí sinh tại Ban Dân tộc
 • 10 172 thí sinh tại Thị xã Long Mỹ
 • 11 169 thí sinh tại Công an tỉnh
 • 12 112 thí sinh tại Tỉnh đoàn Hậu Giang
 • 13 78 thí sinh tại Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
 • 14 44 thí sinh tại Tỉnh ủy Hậu Giang
 • 15 41 thí sinh tại Sở Thông tin và Truyền thông
 • 16 39 thí sinh tại Sở Y tế
 • 17 34 thí sinh tại Báo Hậu Giang
 • 18 31 thí sinh tại Ban Quản lý KCN và ứng dụng CNC
 • 19 29 thí sinh tại Liên đoàn Lao động tỉnh
 • 20 25 thí sinh tại Cục Thống kê
 • 21 24 thí sinh tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • 22 24 thí sinh tại Sở Giao thông vận tải
 • 23 22 thí sinh tại Sở Tư pháp
 • 24 20 thí sinh tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
 • 25 20 thí sinh tại Bảo hiểm xã hội
 • 26 20 thí sinh tại Đài Phát thanh và Truyền hình
 • 27 14 thí sinh tại BQLDAĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp
 • 28 14 thí sinh tại Ban Quản lý các KCN
 • 29 12 thí sinh tại Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình GT & NN
 • 30 11 thí sinh tại Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang
 • 31 11 thí sinh tại Sở Tài chính
 • 32 10 thí sinh tại Ngân Hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Hậu Giang
 • 33 7 thí sinh tại Sở Khoa học và Công nghệ
 • 34 7 thí sinh tại Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 35 6 thí sinh tại Sở Công thương
 • 36 6 thí sinh tại Sở Lao động - Thương binh và xã hội
 • 37 5 thí sinh tại Trường Cao đẳng cộng đồng Hậu Giang
 • 38 5 thí sinh tại Thư viện tỉnh
 • 39 5 thí sinh tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng
 • 40 4 thí sinh tại Hội Chữ Thập Đỏ
 • 41 4 thí sinh tại Đoàn đại biểu Quốc hội - Hội đồng nhân dân tỉnh
 • 42 4 thí sinh tại Hội Cựu chiến binh
 • 43 3 thí sinh tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
 • 44 3 thí sinh tại Trường chính trị tỉnh
 • 45 3 thí sinh tại Cục thuế tỉnh
 • 46 2 thí sinh tại Hội Luật gia
 • 47 2 thí sinh tại Thanh tra tỉnh
 • 48 2 thí sinh tại Sở Nội vụ
 • 49 2 thí sinh tại Sở Kế hoạch - Đầu tư
 • 50 2 thí sinh tại Tòa án nhân dân tỉnh
Xem thêm
25685
Lượt dự thi
 • 1 8,469 thí sinh tại Thành phố Ngã Bảy
 • 2 4,372 thí sinh tại Huyện Châu Thành A
 • 3 2,416 thí sinh tại Huyện Vị Thủy
 • 4 2,175 thí sinh tại Huyện Phụng Hiệp
 • 5 1,747 thí sinh tại Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 6 1,484 thí sinh tại Huyện Châu Thành
 • 7 1,315 thí sinh tại Thành phố Vị Thanh
 • 8 918 thí sinh tại Huyện Long Mỹ
 • 9 573 thí sinh tại Ban Dân tộc
 • 10 396 thí sinh tại Công an tỉnh
 • 11 317 thí sinh tại Thị xã Long Mỹ
 • 12 221 thí sinh tại Tỉnh đoàn Hậu Giang
 • 13 138 thí sinh tại Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
 • 14 123 thí sinh tại Sở Thông tin và Truyền thông
 • 15 105 thí sinh tại Tỉnh ủy Hậu Giang
 • 16 93 thí sinh tại Sở Y tế
 • 17 80 thí sinh tại Báo Hậu Giang
 • 18 65 thí sinh tại Ban Quản lý KCN và ứng dụng CNC
 • 19 61 thí sinh tại Cục Thống kê
 • 20 52 thí sinh tại Liên đoàn Lao động tỉnh
 • 21 51 thí sinh tại Sở Tư pháp
 • 22 51 thí sinh tại Đài Phát thanh và Truyền hình
 • 23 40 thí sinh tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • 24 36 thí sinh tại Bảo hiểm xã hội
 • 25 33 thí sinh tại Ngân Hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Hậu Giang
 • 26 32 thí sinh tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
 • 27 29 thí sinh tại Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang
 • 28 29 thí sinh tại Sở Giao thông vận tải
 • 29 26 thí sinh tại BQLDAĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp
 • 30 21 thí sinh tại Ban Quản lý các KCN
 • 31 20 thí sinh tại Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 32 18 thí sinh tại Sở Công thương
 • 33 16 thí sinh tại Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình GT & NN
 • 34 14 thí sinh tại Sở Khoa học và Công nghệ
 • 35 12 thí sinh tại Sở Tài chính
 • 36 12 thí sinh tại Trường Cao đẳng cộng đồng Hậu Giang
 • 37 11 thí sinh tại Đoàn đại biểu Quốc hội - Hội đồng nhân dân tỉnh
 • 38 10 thí sinh tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng
 • 39 9 thí sinh tại Sở Lao động - Thương binh và xã hội
 • 40 9 thí sinh tại Sở Nội vụ
 • 41 8 thí sinh tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
 • 42 8 thí sinh tại Hội Chữ Thập Đỏ
 • 43 7 thí sinh tại Thư viện tỉnh
 • 44 7 thí sinh tại Cục thuế tỉnh
 • 45 6 thí sinh tại Trường chính trị tỉnh
 • 46 5 thí sinh tại Hội Luật gia
 • 47 5 thí sinh tại Hội Cựu chiến binh
 • 48 5 thí sinh tại Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
 • 49 5 thí sinh tại Sở Kế hoạch - Đầu tư
 • 50 3 thí sinh tại Liên minh hợp tác xã
Xem thêm
 • 1Nguyễn Thị Kim Ngân
 • 2Nguyễn Thị Kim Ngân
 • 3Nguyễn Thị Kim Ngân
 • 4Huỳnh Thị Thu Duyên- THTT Một Ngàn A
 • 5Nguyễn Thị Kim Ngân
 • 6ĐINH QUỐC TRí -TH TT Một Ngàn A
 • 7Nguyễn Hoàng Em -THTT Một Ngàn A
 • 8Nguyễn Phan Hồng Lĩnh- Trường TH Thị trấn Một Ngàn A
 • 9Đỗ Thị Kiều Mi
 • 10NGUYỄN PHAN HỒNG LĨNH -THTT Một Ngàn A
 • 11Huỳnh Thị Thu Duyên -TH TT Một Ngàn A
 • 12Nguyễn Phan Hồng Lĩnh- Trường TH Thị trấn Một Ngàn A
 • 13Nguyễn Phan Hồng Lĩnh- Trường TH Thị trấn Một Ngàn A
 • 14Đỗ Thị Thơ - THTT Một Ngàn A
 • 15Trần Thị Bích Lan-THTT Một Ngàn A
 • 16Huỳnh Thị Thu Duyên -THTT Một Ngàn A
 • 17Đỗ Thanh Thiên - THTT Một Ngàn A
 • 18Nguyễn Phan Hồng Lĩnh- THTT Một Ngàn A
 • 19Nguyễn Thị Bảy
 • 20Lê Nhật Chiêu -THTT Một Ngàn A
 • 21Nguyễn Văn Sự- THTT Một Ngàn A
 • 22Đinh Quốc Trí -THTT Một Ngàn A
 • 23Nguyễn Mỹ Hận - THTT Một Ngàn A
 • 24Huỳnh Thị Thu Duyên- THTT Một Ngàn A
 • 25Nguyễn Phan Hồng Lĩnh- Trường TH Thị trấn Một Ngàn A
 • 26Đỗ Thị Kiều Mi -THTT Một Ngàn A
 • 27Trần Thị Thu Thảo -TH TT Một Ngàn A
 • 28Đỗ Thanh Thiên -THTT Môth Ngàn A
 • 29Lê Nhật Chiêu -THTT Một Ngàn A
 • 30Nguyễn Ngọc Bích- Trường TH Thị trấn Một Ngàn A
 • 31ĐINH QUỐC TRÍ -THTT Một Ngàn A
 • 32Nguyễn Thanh Lâm - THTT Một Ngàn A
 • 33Dương Cẩm Xem THCS NNA
 • 34Nguyễn Minh Vương CV PHÒNG GD CTA
 • 35Nguyễn Ngọc Bích - THTT Một Ngàn A
 • 36Lê Hoàng Thiên- Trường TH Thị trấn Một Ngàn A
 • 37Nguyễn Ngọc Bích- Trường TH Thị trấn Một Ngàn A
 • 38Dương Thị Cẩm Trúc THCS Trường Long Tây
 • 39Nguyễn Thị Trúc- Trường TH Thị trấn Một Ngàn A
 • 40Trần Thị Thu Thảo- THTT Một Ngàn A
 • 41Nguyễn Minh Tùng THCS Trường Long Tây
 • 42Nguyễn Minh Tùng THCS Trường Long Tây
 • 43Dương Thị Cẩm Thùy THCS NNA
 • 44Võ Trần Trung- Trường TH Ngô Quyền
 • 45Nguyễn Thị Kim Anh- Trường TH Ngô Quyền
 • 46Đỗ Thị Thanh Liễu -Trường TH Ngô Quyền
 • 47Phan Anh Thư- GV Trường TH Ngô Quyền
 • 48Nguyễn Lê Hải Yến- Trường TH Ngô Quyền
 • 49Lê Thị Kim Hồng- Trường TH Ngô Quyền
 • 50Lê Thị Cẩm Nương
Xem thêm
 • 1Đoàn Thị Thuý Bình
 • 2Nguyễn Thị Yến Ly
 • 3Nguyễn Vương Linh
 • 4Nguyễn Chí Minh
 • 5Nguyễn Vương Linh
 • 6Nguyễn Thị Kim Ngân
 • 7Huỳnh Thế Hùng
 • 8Huỳnh Thế Hùng
 • 9Huỳnh Thế Hùng
 • 10Nguyễn Thị Yến Ly
 • 11Nguyễn Thị Yến Ly
 • 12Nguyễn Thị Yến Ly
 • 13Nguyễn Vương Linh
 • 14Nguyễn Thanh Sơn
 • 15Nguyễn Thị Kim Ngân NMQ
 • 16Nguyễn Thị Kim Ngân
 • 17Nguyễn Duy Tân
 • 18Nguyễn Duy Tân
 • 19Nguyễn Thị Kim Ngân
 • 20Nguyễn Thị Kim Ngân
 • 21Nguyễn Thị Kim Ngân
 • 22Nguyễn Thị Kim Ngân
 • 23Nguyễn Thị Kim Ngân
 • 24Nguyễn Thị Kim Ngân
 • 25Nguyễn Duy Tân
 • 26Nguyễn Thị Yến Ly
 • 27Nguyễn Minh Trí
 • 28Phạm Hồng Liên
 • 29Tô Thị Xuân Mai
 • 30Nguyễn Thanh Sơn
 • 31Nguyễn Chí Minh
 • 32Huỳnh Thế Hùng
 • 33Nguyễn Thị Yến Ly
 • 34Nguyễn Thị Yến Ly
 • 35Nguyễn Thị Thanh Huyền
 • 36Nguyễn Thị Bảo Nghi
 • 37Lý Bửu
 • 38Lê Thị Bé Tư
 • 39Nguyễn Trung Kiên
 • 40Phạm Thị Hồng Nhung
 • 41Trần Thị Diễm Hương
 • 42Ngô Trung Bằng
 • 43Phạm Duy Đa
 • 44Nguyễn Thanh Hải
 • 45Nguyễn Thanh Sang
 • 46Nguyễn Thanh Sang
 • 47Nguyễn Vương Linh
 • 48Nguyễn Chí Minh
 • 49VÕ QUANG HUY- Sacombank Phòng giao dịch Ngã Bảy
 • 50Hồ Thị Mỹ Dung
Xem thêm