Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng và thông tin  thanh toán

Những nội dung này sẽ được hiển thị rõ ràng cho thành viên trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân sẽ được công bố công khai tại một vị trí dễ thấy trên website.

1. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

Ø  Mục đích và phạm vi thu thập:

Thông tin cá nhân của thành viên chỉ được dùng trong những mục đích sau đây

§  Hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ cho thành viên;

§  Liên lạc với thành viên trong cho mục đích tiếp thị của Myaloha;

§  Nâng cao chất lượng dịch vụ và hỗ trợ thành viên;

§  Giải quyết các sự việc và tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng dịch vụ trên Sàn giao dịch;

§  Cung cấp thông tin cho các Cơ quan thực thi Pháp luật theo yêu cầu;

Phạm vi thu thập các thông tin mà Ban quản lý website myaloha.vn từ thành viên bao gồm:

-              Họ tên

-              Giới tính

        Ngày sinh

-              Số điện thoại

-              Email

-              Số chứng minh nhân dân, Hộ chiếu

        Địa chỉ liên hệ

Ø  Phạm vi sử dụng thông tin:

Thông tin thu thập được từ người sử dụng website myaloha.vn được lưu trữ tại máy chủ cùa website và được sử dụng theo quy định của Ban quản lý website myaloha.vn, cụ thể việc thu thập và sử dụng thông tin chỉ được thực hiện nhằm các mục đích sau:

-              Thực hiện việc cung cấp dịch vụ;

-              Thực hiện hỗ trợ và chăm sóc học viên trước, trong và sau khi sử dụng dịch vụ;

-              Giải đáp thắc mắc của học viên;

-              Thực hiện hoạt động khảo sát học viên;

-              Giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng website;

-              Cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi nhận được yêu cầu hoặc theo các quy định khác của pháp luật.

Ban quản lý Website myaloha.vn cam kết chỉ sử dụng thông tin đúng với mục đích đã nêu trên hoặc mục đích khác phù hợp với quy định của pháp luật nếu có sự cho phép của người sử dụng Website.

Ø  Thời gian lưu trữ thông tin:

                Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Website myaloha.vn theo quy định của pháp luật tùy từng thời điểm.

Ø  Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:

Myaloha có quyền tiếp cận và sử dụng các thông tin này trong phạm vi đã thông báo với người cung cấp thông tin.

-              Người cung cấp thông tin có quyền tiếp cận, sử dụng các thông tin do mình cung cấp hoặc sửa đổi, bổ sung các thông tin này khi cần thiết.

-              Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể tiếp cận các nguồn tin theo quy định của pháp luật.

Ban quản lý Website myaloha.vn sẽ thông báo toàn bộ học viên và cơ quan chức năng để điều tra, xử lý kịp thời trong vòng 03 (ba) giờ sau khi phát hiện sự cố, hacker trong trường hợp hệ thống thông tin bị tấn công làm phát sinh nguy cơ mất thông tin của học viên.

Học viên có quyền gửi khiếu nại về bị việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản lý myaloha.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Myaloha sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Ø  Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ALOHA

 

Địa chỉ: 362 DT 743, Khu phố Tân Thành, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Email: cskh@myaloha.vn

Ø  Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Website myaloha.vn thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Website myaloha.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Website myaloha.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Email: cskh@myaloha.vn        

Hotline: 0935 989998

Địa chỉ: 362 DT 743, Khu phố Tân Thành, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Ø  Cam kết bảo mật thông tin cá nhân học viên:

Thông tin cá nhân của thành viên trên Website myaloha.vn được myaloha.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Myaloha. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của học viên đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ Thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Thành viên, myaloha.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết. Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao địch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cao cấp cmyaloha.vn.

Ban quản lý Website myaloha.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại, ...và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Website myaloha.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.


2. Chính sách thanh toán

Ø  Chính sách sử dụng tiền nạp

Học viên thực hiện nạp tiền thông qua các nhà cung cấp thứ ba của Myaloha  bao gồm: Momo, VNpay, Zalopay, Viettelpay,...và sở hữu tiền nạp trên tài khoản Myaloha.

Học viên sử dụng tiền nạp phục vụ cho mục đích tham gia lớp học, tham gia cuộc thi do giáo viên, giảng viên hoặc nhà trường tổ chức.  Phí tham gia được niêm yết cụ thể trên từng cuộc thi, hoặc lớp học học viên muốn tham  gia.


Ø Điều kiện hủy giao dịch và hoàn trả thanh toán

Đối với học viên tham gia các khóa học mà giảng viên đăng tải trên nền tảng Myaloha.vn, các khoản thanh toán được giữ lại Công ty  Cổ phần Thương mại điện tử Aloha trong vòng 3 ngày  làm việc (trừ ngày nghỉ cuối tuần, lễ, Tết).

Trong vòng  3 ngày nếu học  viên muốn hủy giao dịch  hoặc xảy tra các khiếu nại về chất lượng giảng dạy, hoặc sai sót trong quá trình thanh toán, Myaloha.vn ưu tiên hoàn trả một phần hoặc toàn bộ số tiền học viên đã đóng cho Giảng  viên mà không cần phải chịu bất cứ khoản  chi trả về chi phí nào trên hệ thống.

Quy trình tiếp nhận xử lý hủy giao  dịch cụ thể: Nhân viên Myaloha tiếp nhận yêu cầu hủy từ email, hotline công ty; tiến hành kiểm tra đối chiếu thông tin  học viên cung  cấp với hệ thống đối chiếu trên trang quản  trị của Myaloha; xác thực các thông tin và tiến hành hủy giao dịch, hoàn tiền về tài khoản học viên yêu cầu kèm  theo thông báo cho giảng viên về trường hợp hủy giao dịch.

Ø  Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến thành viên:

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân, khiếu nại hoặc yêu cầu hoàn tiền đến Ban quản trị của website myaloha.vn đến địa chỉ myaloha hoặc qua email.

Email: cskh@myaloha.vn

Hotline: 0935.98.99.98

Myaloha có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.

Thời gian xử lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân thành viên có nhu cầu là 10 ngày.