banner
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ VĂN HOÁ CÔNG VỤ
bắt đầu

08h00

06/06/2022

kết thúc

18h00

01/10/2022

cuộc thi sẽ kết thúc trong

Danh sách các đợt thi
CUỘC THI ĐỢT 1
Từ 08h00 ngày 06/06/2022
Đến 20h00 ngày 12/06/2022
CUỘC THI ĐỢT 2
Từ 08h00 ngày 13/06/2022
Đến 20h00 ngày 19/06/2022
CUỘC THI ĐỢT 3
Từ 08h00 ngày 20/06/2022
Đến 20h00 ngày 26/06/2022
CUỘC THI ĐỢT 1
Từ 08h00 ngày 06/06/2022
Đến 20h00 ngày 12/06/2022
CUỘC THI ĐỢT 2
Từ 08h00 ngày 13/06/2022
Đến 20h00 ngày 19/06/2022
CUỘC THI ĐỢT 3
Từ 08h00 ngày 20/06/2022
Đến 20h00 ngày 26/06/2022
Trao giải
89
Lượt đăng kí
 • 1 57 thí sinh tại Phòng Hành Chính
 • 2 11 thí sinh tại Đoàn khối Cơ quan
 • 3 10 thí sinh tại Phòng Kinh Doanh
 • 4 8 thí sinh tại Phòng Sản Phẩm
 • 5 5 thí sinh tại Phòng Kỹ Thuật
 • 6 3 thí sinh tại Đoàn khối doanh nghiệp
 • 7 2 thí sinh tại Thị đoàn Dĩ An
 • 8 1 thí sinh tại Thị đoàn Bến Cát
 • 9 1 thí sinh tại Huyện đoàn Phú Giáo
 • 10 1 thí sinh tại Huyện đoàn Dầu Tiếng
Xem thêm
275
Lượt dự thi
 • 1 153 thí sinh tại Phòng Hành Chính
 • 2 63 thí sinh tại Phòng Sản Phẩm
 • 3 20 thí sinh tại Đoàn khối Cơ quan
 • 4 19 thí sinh tại Phòng Kinh Doanh
 • 5 10 thí sinh tại Phòng Kỹ Thuật
 • 6 5 thí sinh tại Đoàn khối doanh nghiệp
 • 7 2 thí sinh tại Thị đoàn Dĩ An
 • 8 1 thí sinh tại Huyện đoàn Phú Giáo
 • 9 1 thí sinh tại Huyện đoàn Dầu Tiếng
 • 10 1 thí sinh tại Thị đoàn Bến Cát
Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Thơm Đào
 • 2Duc Dan
 • 3Nguyễn Văn Đắc
 • 4Nguyen Thi Thu Huyen
 • 5Nguyễn Đức Tuấn
 • 6Dam Thi Tuan
 • 7Nhật Vy
 • 8Trinhtam
 • 9Lanhthiyen
 • 10Nguyễn Thị Hoài Thơ
 • 11Bui Thi Cong Dan
 • 12Pham Thị Ca
 • 13Nguyễn Nhuận
 • 14Nguyễn Thị Thu Trang
 • 15Thân Ngô
 • 16Kim Thuong
 • 17Huỳnh Tạ Xuân An
 • 18M V Trong
 • 19Thanh Trúc
 • 20Anh Nghia
 • 21Nguyễn Đức Triều
 • 22Thiên Usky
 • 23Congdoan Thi
 • 24Phan Nguyễn Lan Chi
 • 25Trang
 • 26Trần Thị Lan Ngân
 • 27Võ Thị Nguyệt Sang
 • 28Nguyễn Mai Trường
 • 29Chân Đất
 • 30Le Hoang Anh
 • 31Mai Yên
 • 32Vu Van Dinh
 • 33Nguyenthithanhhien
 • 34Lê Thị Thu
 • 35Nguyễn Thái
 • 36Đình Hưng
 • 37Thinh Huynh
 • 38Kim Thy
 • 39Minh Thơ
 • 40Trần Thị Kim Thuý
 • 41Kim Chung Đỗ Thị
 • 42Tam
 • 43Nguyễn Ngọc Cẩm Tú
 • 44Phạm Hạnh
 • 45Mai Mít
 • 46Lê thị thủy
 • 47Nguyễn Nhi
 • 48Lê Thị Thanh Thủy
 • 49Trung Kiên
 • 50nguyễn thị xuân
Xem thêm
NHÂN KHẨU HỌC
28547