banner
Chặng 3 cuộc thi "Thanh thiếu nhi với biển đảo quê hương"
bắt đầu

00h00

09/01/2022

kết thúc

23h59

15/01/2022

cuộc thi sẽ kết thúc trong

786
Lượt đăng kí
 • 1 382 thí sinh tại Đại học Thể dục - Thể thao
 • 2 262 thí sinh tại Cao đẳng Nghề
 • 3 85 thí sinh tại Đại học Kỹ thuật Y - Dược
 • 4 24 thí sinh tại Đại học Duy Tân
 • 5 8 thí sinh tại Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Xem thêm
1280
Lượt dự thi
 • 1 672 lượt thi tại Đại học Thể dục - Thể thao
 • 2 372 lượt thi tại Cao đẳng Nghề
 • 3 129 lượt thi tại Đại học Kỹ thuật Y - Dược
 • 4 39 lượt thi tại Đại học Duy Tân
 • 5 16 lượt thi tại Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Ngô Minh Quang
 • 2Trần An Duy
 • 3Nguyễn Thị Diệu Phương
 • 4Nguyễn Thị Thu Hà
 • 5Châu Đình Thúc
23187