banner
[KỲ 5] CUỘC THI TRẮC NGHIỆM TÌM HIỂU CÁC KẾT LUẬN, QUY ĐỊNH CỦA HN LẦN THỨ 4, BCH TW ĐẢNG KHÓA XIII
bắt đầu

09h00

04/07/2022

kết thúc

17h00

13/07/2022

cuộc thi sẽ kết thúc trong

28378