banner
[KỲ 6] CUỘC THI TRẮC NGHIỆM TÌM HIỂU CÁC KẾT LUẬN, QUY ĐỊNH CỦA HN LẦN THỨ 4, BCH TW ĐẢNG KHÓA XIII
bắt đầu

09h00

14/07/2022

kết thúc

17h00

23/07/2022

cuộc thi sẽ bắt đầu trong

28379